logo

Nové vodočty

Dne 24. 11. 2010 byla provedena montáž nových vodočtů na stanicích Stráž nad Nisou – tok Černá Nisa a Bílý Potok – tok Smědá. Původní vodočty byly poničeny při srpnové povodni.

-hz-Bílý potok - nový)


Stráž nad Nisou - původní


Před montáží


Nový