logo

Akční plány ke snížení prašnosti

16. září 2010 se v prostorách kulturního domu v Braňanech konala 4. konference STOP PRACH společné aktivity obcí a měst pod horou Bořeň a Severočeských dolů s názvem „Akční plány ke snížení prašnosti“. Konference se zúčastnila i hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová a zástupce MŽP ČR Bc. Kurt Dědič

Tato čtvrtá konference byla zaměřena na prezentaci návrhů dílčích akčních plánů pro jednotlivé obce a města okolo Lomu Bílina. Tyto návrhy představují výsledek roční společné práce odborného týmu a zástupců jednotlivých lokalit. Po komunálních volbách budou plány předloženy nově zvoleným zastupitelům a měly by sloužit jako základ pro čtyřletou realizační fázi. Společnost Severočeské doly, a.s. je připravena realizaci jednotlivých dílčích plánů podpořit. Podporu mají tyto plány i na MŽP ČR a u Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Další informace o této společné aktivitě naleznete na www.stop-prach.cz

-hp-