logo

Spolupráce s hydrology z VŠB-TÚ Ostrava

Zaměstnanci hydroprognózního pracoviště pobočky Ústí nad Labem se podílí na testování Aplikace pro úpravu schematizace povodí pro HEC-HMS. Aplikace byla vyvinuta v rámci grantového úkolu SGS č. SP/201010 odborníky z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pod vedením doc. RNDr. J. Unucky, PhD. Aplikace slouží pro usnadnění práce s hydrologickým modelem HEC-HMS z dílny US Army Corps of Engineers.

-vf-