logo

Setkání v čistém ovzduší

30. září 2010 se konalo 7. Setkání v čistém ovzduší v Jihlavě v hotelu Gustav Mahler. Setkání pořádala firma Envitech Bohemia s.r.o., která se zabývá monitorovacími systémy venkovního prostředí, systémy pro kontinuální měření emisí, detekčními systémy pro průmyslové provozy a službami v oblasti životního prostředí.

Cílem tohoto setkání byla výměna poznatků a praktických zkušeností hlavně v oblasti měření znečistění venkovního ovzduší, meteorologických čidel a měření emisí. Součástí přednášek byly i novinky o produktech a službách společnosti Envitech Bohemia s.r.o. a předvedení nových měřicích zařízení.

Pro účastníky setkání byla zajištěna i návštěva Jihlavského podzemí.

-hp-