logo

50 let práce pro ČHMÚ

1. 10. 1960 byla v Hejnici v Jizerských horách zřízena srážkoměrná stanice, která byla od roku 1969 povýšena na stanici klimatologickou. Od samého začátku existence stanice v Hejnici, to znamená plných 50 let, vede stanici pan Miroslav Jech. Za jeho dlouholetou a obětavou práci pro ČHMÚ patří panu Jechovi náš velký dík.

-zs-