logo

Historicky první hydrometrování na Suché Bělé

Díky zvýšenému průtoku se dne 27. 9. 2010 podařilo pracovníkům pobočky Mgr. J. Šrejberovi, J. Růžkovi a Ing. V. Fárkovi poprvé změřit pomocí ADCP průtok na Suché Bělé. Měření proběhlo ve dvou profilech. Podmínky měření (malá hloubka, vysoká střední rychlost vody) byly na limitu schopností zařízení ADCP.

-vf-