logo

Měření na stanicích podzemních vod v místech postižených srpnovými povodněmi.

Služební cesta oddělení hydrologie podzemních vod proběhla dne 25.8.2010 za účasti ředitele pobočky pana RNDr. Libora Hejkrlíka, CSc.

Na programu bylo měření stavů vody kvartérního vrtu VP 8429 Jánská v povodí Kamenice, zjištění případného poškození cenoman. a turonského tlakového vrtu VP 8506 a VP 8507 v Srbské Kamenici, turon. a cenom. tlakového vrtu VP 8498 a VP 8499 a kvarterního vrtu VP 1987 v Jetřichovicích po srpnových povodních a měření vydatnosti pramene PP 547 ve Všemilech, PP 570 a PP 571 v Mikulášovicích v povodí Mikulášovického potoka, který jsme v lednu letošního roku osadili přenosným přístrojem LEC.

-ld-Automatická přenosová stanice FIEDLER na vrtu hlásné sítě VP 8429 JánskáCenom. tlakový vrt VP 8507 v Srbské KameniciPP 570 MikulášoviceAutomatický přenosový přístroj LEC osazený na prameni hlásné sítě PP 571 v Mikulášovicích