logo

Plně saturované povodí Kamenice a Křinice

Dne 27. 9. 2010 provedli pracovníci pobočky terénní průzkum nasycenosti povodí v oblasti Národního parku České Švýcarsko. V důsledku dlouhotrvajících dešťů došlo v řadě lokalit ke vzniku plošného povrchového odtoku (saturation excess - Dunneho odtok) a dosažení 2. a 3. SPA na řadě toků. Bylo provedeno úspěšné měření ADCP na Křinici v Zadních Jetřichovicích. Pokus o hydrometrování na Chřibské Kamenici ve Všemilech a na Kamenici v Hřensku a Srbské Kamenici učiněný za účelem zpřesnění měrné křivky průtoku byl v důsledku vysoké střední rychlosti proudu neúspěšný.

-vf-