logo

Spolupráce s European Commission - DG Joint Research Centre, Ispra, Itálie

Laboratoř OOČO ČHMÚ v Ústí nad Labem, která zpracovává vzorky polyaromatických uhlovodíků, spolupracuje na přípravě vzorků pro mezilaboratorní porovnání polyaromatických uhlovodíků ve frakci PM10 prašného aerosolu s DG Joint research Centre v Ispře v Itálii. Spolu se Španělskem ČHMÚ zajistilo reprezentativní vzorky prachu PM10 na filtrech. V současné době probíhají analýzy jednotlivých laboratoří v zemích EU, včetně té naší.

Více informací o JRC na http://www.jrc.ec.europa.eu.