logo

Měření průtoků na dolní Ploučnici

Služební cesta oddělení hydrologie povrchových vod na dolním toku Ploučnice a jejich přítoků, proběhla za účasti ředitele pobočky pana RNDr. Libora Hejkrlíka, CSc., který pořídil fotodokumentaci.

Měření průtoků vody na Ploučnici v profilu Benešov nad Ploučnicí, Šporka v profilu Dolní Libchava, Panenský potok v profilu Pertoltice, Ploučnice v profilu Mimoň.

Průtoky jsou zpracovány programem StreamPro a následně vyhodnoceny programy Agila a WinRiver. Získaná naměřená hodnota je zanesena do měrné křivky jako bod.

Příklad měrné křivky: profil Pertoltice, Panenský potok (červeně označena získaná hodnota)

V letním období jsou průtoky ovlivněny zarůstáním koryta toku, což způsobuje mírné vybočení od měrné křivky.