logo

3.konference STOP PRACH - Víme jak na to

28. června 2010 se v prostorách kulturního domu Kaskáda v Bílině konala 3. konference STOP PRACH společné aktivity obcí a měst pod horou Bořeň a Severočeských dolů s názvem „Víme jak na to“.

Tato třetí konference byla zaměřena na prezentaci možných opatření, které navrhli členové odborného týmu na základě zjištěných nejvýznamnějších zdrojů emisí v jednotlivých obcích. Při výběru opatření byla velká pozornost věnována i možnosti spolufinancování některých projektů z Operačního programu Životního prostředí, který je v prioritní ose 2 zaměřen na zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí. Tuto iniciativu podpořil i ředitel odboru ochrany ovzduší Ing. Jan Kužel.

Zástupci oddělení kvality ovzduší ČHMÚ v Ústí nad Labem nabídli odbornou pomoc jak při hodnocení optimalizace lokalit pro měření kvality ovzduší, tak i při zajištění kvality jednotlivých odběrů.

Další informace o této společné aktivitě naleznete na http://www.stop-prach.cz