logo

Likvidace nepotřebných vrtů

Jak je patrno z mapy vrtné prozkoumanosti, je v evidenci Geofondu ČR jenom v oblasti města Ústí nad Labem několik stovek až tisíců vrtů. Většina těchto vrtů byla zhotovena koncem minulého století a již dávno neplní svůj účel, pro které byly tyto vrty zhotoveny.

Také ČHMÚ vlastní po celé České republice více než 500 takovýchto vrtů, které se již pro jejich havarijní stav nedají využívat pro monitorování pohybů hladiny spodních vod. Vzhledem k tomu, že velká část těchto vrtů (nejenom vrtů ČHMÚ, ale i jiných organizací) propojuje nad sebou uložené zvodnělé vrstvy, je třeba tyto vrty odborně zlikvidovat. Bohužel tato likvidace znamená dost velké finanční nároky, zejména hlubších vrtů, kde náklady takovéto likvidace můžou dosáhnout i několika set tisíc korun.

Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto postupně v horizontu několika roků tyto vrty zlikvidovat. Celá realizace likvidace probíhá už od roku 2008 a do dnešní doby bylo zlikvidováno více než 200 vrtů, z toho asi 80 vrtů bylo ve správě pobočky Ústí nad Labem.

Pokud se celá realizace likvidace podaří, měly by být veškeré nepotřebné vrty do několika let odstraněny.


Mapa všech vrtů v okolí města Ústí nad Labem


Vrt před likvidací


Likvidace běžného vrtu


Vrt po likvidaci


Zkorodovaný tlakový vrt


Vrt v obtížně přístupném terénu