Zpravodajství bude obnoveno na začátku vodácké sezony 2019