pobočka Ústí nad Labem
Odchylky teploty vzduchu na Kočkově
 
  Odchylky teploty vzduchu od dlouhodobého průměru

WWW Ústí n. L.WWW ČHMÚ

© Copyright ČHMÚ Ústí nad Labem, 1. 2. 2006, www-ul@chmi.cz