BIOMETEOROLOGICKÁ PŘEDPOVĚĎ PRO ÚZEMÍ ČR NA NEDĚLI 21. 7. 2019:
(předpověď platí pro polohy do 600 m n.m.)
================================================================
Pro oblasti 6 a 7 (Morava a Slezsko): Stupeň č. 3 - vysoká zátěž

Očekáváme přechod studené fronty, který může znamenat zvýšení zátěže pro osoby s nemocemi dýchacího ústrojí a kardiaky, zejména s anginou pectoris.

Velmi teplé počasí může navíc zatěžovat osoby s méně přizpůsobivým termoregulačním systémem organismu. Jedná se zejména o osoby s kardiovaskulárními chorobami, jedince s nemocemi dýchacího ústrojí a starší občany.

Doporučujeme vyvarovat se zvýšené psychické zátěže a vykonávat pouze lehké, nezbytně nutné
práce a bedlivě sledovat aktuální zdravotní stav. V případě potíží vyhledejte lékařskou
pomoc.

Pro oblasti 1 až 5 (Čechy a Vysočina): Stupeň č. 1 - mírná zátěž

Očekáváme přechod studené fronty, který může znamenat zvýšení zátěže pro osoby s nemocemi dýchacího ústrojí a kardiaky, zejména s anginou pectoris.

Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu
zdravotnímu stavu.

Oblast: st.zátěže
1: 1
2: 1
3: 1
4: 1
5: 1
6: 3
7: 3

Český hydrometeorologický ústav Ústí n.L. - Jůza