BIOMETEOROLOGICKÁ PŘEDPOVĚĎ PRO ÚZEMÍ ČR NA PÁTEK 28.4.2017:
(předpověď platí pro polohy do 600 m n.m.)
================================================================

Pro všechny oblasti: Stupeň č. 1 - mírná zátěž.

Očekáváme vliv zvlněné studené fronty, který může znamenat zvýšení zátěže
pro osoby s nemocemi dýchacího ústrojí a kardiaky, zejména s anginou
pectoris.

Stupeň zátěže však umožňuje běžný denní režim bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Oblast: st.zátěže
1: 1
2: 1
3: 1
4: 1
5: 1
6: 1
7: 1

Český hydrometeorologický ústav Ústí n.L. - Lenka Musilová