BIOMETEOROLOGICKÁ PŘEDPOVĚĎ PRO ÚZEMÍ ČR NA PÁTEK 23.6.2017:
(předpověď platí pro polohy do 600 m n.m.)
================================================================
Pro oblasti 1,4 a 7 (severovýchod a severozápad ČR): Stupeň č. 1 - mírná zátěž.

Očekáváme přechod studené fronty, který může znamenat zvýšení zátěže
pro osoby s nemocemi dýchacího ústrojí a kardiaky, zejména s anginou
pectoris.

Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu
zdravotnímu stavu.

Pro oblasti 2,3,5 a 6 (ČR bez severovýchodu a severozápadu): Stupeň č. 3 - vysoká zátěž.

Velmi teplé počasí může zatěžovat osoby s méně přizpůsobivým termoregulačním
systémem organismu. Jedná se zejména o osoby s kardiovaskulárními chorobami,
jedince s nemocemi dýchacího ústrojí a starší občany.
Očekáváme přechod studené fronty, který může znamenat zvýšení zátěže
pro osoby s nemocemi dýchacího ústrojí a kardiaky, zejména s anginou
pectoris.

Doporučujeme vyvarovat se zvýšené psychické zátěže a vykonávat pouze lehké, nezbytně nutné
práce a bedlivě sledovat aktuální zdravotní stav. V případě potíží vyhledejte lékařskou
pomoc.

Oblast: st.zátěže
1: 1
2: 3
3: 3
4: 1
5: 3
6: 3
7: 1

Český hydrometeorologický ústav Ústí n.L. - Lenka Musilová